KAMORLAND

På hebraisk betyr ordet KAMOR "å sette fart i" eller "å vekke". Jeg er prest i Melhus, og jeg håper at en tur innom et av de 7 ikonene ovenfor kan være med på å styrke bevisstheten om det å være en kristen! Kirka og Prestegården har stoff for de fleste, mens Bedehus og Bibelen gir stoff til fordypning. Jeg har også skrevet noen bøker, trykk på bok-ikonet.

Mest aktuelt nå:
- Vi vil vinne klimakampen! Se høyre ikon

- 14 gratis pdf-bøker. Se bøker (venstre ikon)
- 4 bøker billigsalg. Se bøker (venstre ikon)