Søndagsportalen
Høymesseliturgien
Kirkehus og kirker taler uten ord
Hva ber vi om i fadervåret?
Prinsepreken 2003
Gudstjeneste i kirkene i Melhus