Vi vil vinne klimakampen!


Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

I 1941 ble tre ord malt over en vei ved Tyrifjorden: Vi vil vinne! Det ble fotografert og bildet ble til oppmuntring for mange. Fire år senere kom freden, og den malte veien ble et berømt frimerkemotiv. La oss male den samme hilsenen inn i tankene våre nå, og kjempe klimakampen med sikte på å vinne! Så kan vi håpe at vi om noen tiår kan feire at vi vant også denne kampen, slik at vi kan fortsette å leve på en flott jordklode!

Lenkene nedenfor fører til ulikt stoff som kan inspirere oss til å gjøre vår viktige innsats. Jeg har plassert ulikt stoff i fire hovedgrupper:

1) Hovedbidraget har jeg kalt: Vardebål tennes! De kaller til kamp mot jordens stigende feber ! Det er et hefte på 31 sider som på en enkel måte beskriver utfordringen vi står overfor, som gir motivasjon til innsats, og som også gir praktiske råd. Det passer for alle uansett hvilket forhold man har til kristen tro.

2) Den som ønsker motivasjon ut fra Bibelen og kristen tradisjon, kan finne følgende stoff: - Budskapet i juleevangeliet kan motivere! Her er en preken om det.
- Budskapet i påskefortellingen kan motivere! Her er en preken om det.
- Lignelsen om den barmhjertige samaritan kan motivere! Her er en preken om det.
- Skapelsesfortellingen kan motivere! Her er en preken om det. - Den som ønsker et raskt blikk på helheten i Bibelens forkynnelse om ansvaret for naturen, kan finne det her i bidraget Teologi og tekster.

3) Den som ønsker motivasjon ut fra turliv og naturopplevelser, kan finne følgende stoff: - Det enkle turlivet kan sette oss på spor av enklere måter å leve på, se bidraget Enkelhet.
- Opplevelser i naturen kan sette oss på spor av Guds godhet og omsorg for oss, se bidraget Hellighet.

4) De som bor i eller i nærheten av Melhus, kan ha glede av følgende stoff:
- Jeg har skrevet turboka 16 klimaturer i Flå, Horg og Støren (Snøfugl forlag 2009). Den gir forslag til fine turer på begge sider av Gauldalen, med tekster til ettertanke på steder som kan inspirere ut fra naturen vi ser eller historie som knytter seg til turmålet.
- En kort omtale av boka finnes her,
- innholdsoversikt med utdrag fra innledningskapitlet finnes her
- og en studieplansom kan skrives ut som en folder, finnes her.
- Jeg har laget en tematur i Øyberga på grensen mellom Melhus og Skaun, til turmål som har svært interessant historie knyttet til seg på ulikt vis. Den er på ca 5 km og går langs fine stier og skogsveier. Den har tre stopp til ettertanke, og man bør beregne minst 2 timer slik at man også får god tid til disse stoppene. Turbeskrivelsen kan lastes ned fra lenken her. Den er lagt ut med en sideombrekking som gjør at dersom den skrives ut dobbeltsidig, blir den til fire små foldere som kan brettes og som er enklere å ha med seg på turen.
- Jeg kan inviteres til lag og foreninger både til å lede små turer til ettertanke, til å vise en billedserie fra Powerpoint som kan inspirere, og til å gi et godt tilbud på kjøp av turboka. Les mer om mulighetene her.