Fem Flomlys | Frihet og rikdom | Sant menneske sunt vidsyn | Turliv som speil for trosliv | Tre byer i Europa

Frihet og rikdom

Trykk her for å laste ned heftet

Frihet og rikdom, troskap og trøst. Om troens "Tyrkiatoner"
Av: Kjell Arne Morland
Melhus 2016

FRIHET OG RIKDOM
Alle vet hvor viktig områdene i Palestina var for framveksten av kristen tro: Det var her Jesus i sin tid levde, døde og stod opp igjen, slik at kirkens grunnvoll ble lagt. Men ikke alle vet hvor avgjørende misjonsarbeidet i dagens tyrkiske områder var: Da Paulus og andre forkynte troen i bystatene der, måtte de finne nye toner til troen slik at den ble attraktiv for hedenske folkegrupper. Budskapet ble ikke forandret, men det ble fornyet. Dermed kunne kristen tro ta steget fra å være en liten jødisk sekt til å bli en verdensreligion. Denne boka forsøker å vise hvordan nye betoninger kommer til orde i de 12 skriftene i Det nye testamente som er knyttet til dagens tyrkiske områder. Den har også mange aktualiseringer om hvordan de nye trostonene kan være aktuelle i dag.

Kjell Arne Morland er født i 1955 og er sokneprest i Melhus. Han har vært på tre turer i Tyrkia til de aktuelle områdene, slik at han kjenner dem ut fra egne opplevelser. Han har også vært lærer på Menighetsfakultetet i mange år, med ansvar for å undervise og forske i Det nye testamente, slik at han har god kjennskap til de skriftene han tolker.