Fem Flomlys | Frihet og rikdom | Sant menneske sunt vidsyn | Turliv som speil for trosliv | Tre byer i Europa

Fem Flomlys

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag
Av: Kjell Arne Morland
2014

FEM FLOMLYS
Dette heftet er det siste heftet i Å vokse-serien, se omtale i egen boks der. Det kan også brukes som avslutningshefte i Kirkeårs-serien, siden det er naturlig å bruke treenighetstiden til ettertanke om hva det vil si å høre til i kirken og hva som er kirkens oppdrag i verden.