Fem Flomlys | Frihet og rikdom | Sant menneske sunt vidsyn | Turliv som speil for trosliv | Tre byer i Europa

Turliv som speil for troslivet

Trykk her for å laste ned heftet

Turliv soms peil for trosliv
Av: Kjell Arne Morland
2014

TURLIV SOM SPEIL FOR TROSLIV
Det er fint å komme fram til et stille vann og se sola speile seg i vannflaten. Denne vesle boka vil invitere til å se hvordan himmelen kan speile seg i turlivserfaringer på ulikt vis. Det går an å gjøre erfaringer som peker mot fem landemerker på troslivets vei, mot fem avgjørende kall i livet og mot fem holdninger som er viktige. Det er også mange naturfenomener som kan speile ulike sider ved troslivet, og det kan også skiturene våre gjøre på minst ti-dobbelt vis. Det går også an å gjøre bestemte symbolhandlinger på en tur i ny og ne, slik at vi påminnes både om troens lange livsreise og daglige bønnereise. Denne boka vil være en hjelp for alle som ønsker å se etter spor av Gud i naturen, og på den måten inspireres til å ville ta godt vare på den.