Søndagsportalen | Høymesseliturgien | Kirkehus og kirker taler uten ord | Hva ber vi om i fadervåret? | Prinsepreken 2003 | Gudstjeneste i kirkene i Melhus

Gudstjenesteliste for Melhus prestegjeld

Gudstjenestene i Melhus prestegjeld annonseres i Gaula og Trønderbladet hver uke.

Dessuten står lista for noen måneder framover i menighetsbladet Helg i bygda.
Dersom dere har kastet det bladet, finnes det på nettet:
Se www.melhus.kommune.no Klikk på Statlige tjenester i menyen til venstre, klikk videre på kirken nede til høyre og deretter på Helg i bygda nede til høyre.

De nærmeste gudstjenestene blir også kunngjort på www.melhuskulturen.no