Søndagsportalen | Høymesseliturgien | Kirkehus og kirker taler uten ord | Hva ber vi om i fadervåret? | Prinsepreken 2003 | Gudstjeneste i kirkene i Melhus

SØNDAGSPORTALEN

Hver søndag deltar i gjennomsnitt 100 000 nordmenn på de 1000 gudstjenestene i Den norske kirke. Nesten alle gudstjenestene har det samme tematiske utgangspunktet, med bestemte bibeltekster valgt ut til hver søndag. Den som vil ha hjelp til å forberede seg til søndagen, kan finne det på følgende steder:

- Den norske kirkes offisielle sider har en søndagsportal her. Se i høyre spalte, litt nedover.

- Prost Geir Sørebø og Anne Berit Sunde i Sogn har tekstbetraktninger for voksne og barn her.

God lesning!