Å vokse-serien | Veifar | Klimaturer | Å Forkynne Guds storverk | Ingen kjenner dagen

Ingen kjenner dagen!

Dyret fra åpenbaringen 13 og vår tid.
Av: Kjell Arne Morland.
Credo Forlag, Oslo 1985.

Innhold:
s.07 Kap 1: Frykten for framtida
s.12 Kap 2: Den apokalyptiske stilen
s.20 Kap 3: Den apokalyptiske litteraturen
s.27 Kap 4: Dyrene i åpenbaringen 13
s.43 Kap 5: åpenbaringen som litterært verk
s.54 Kap 6: Hvem er en tro og klok tjener?

10-KRONERSSALG
Restsalg kun kr 10,- (+ eventuell porto)
Vennligst send meg en ferdig adressert A-5 konvolutt som er frankert for post inntil 100gram, så skal jeg putte heftet oppi og sende det til deg! Legg også oppi som betaling et ubrukt frimerke for A-post. Min adresse er: Kjell Arne Morland, Darres veg 4, 7224 Melhus

Den som vil vite på forhånd hva slags grunnholdning jeg har til å tolke slike tekster fra åpenbaringsboka, kan lese seg fram til det i et foredrag jeg har holdt om temaet: åpenbaringsboka i EU-debatten?