Å vokse-serien | Veifar | Klimaturer | Å Forkynne Guds storverk | Ingen kjenner dagen

Å vokse-serien

Trykk her for å kontakte Kjell Arne

Å vokse-serien
Av: Kjell Arne Morland.
Trykk: PK Trykk 2013-2014

Å vokse-serien
Tre av heftene i Å vokse-serien er trykket opp i begrenset opplag. De som foretrekker en trykt versjon framfor PDF-versjon for lesebrett, kan få det mot å betale 50 kroner som det har kostet å trykke dem opp + porto. Dette gjelder følgende hefter:
- Diamantsmykket om Herrens bønn
- Treklanger om gudstjenesten
- Lønnetreet om kirkeåret

Heftene kan kjøpes hos forfatteren, på kirkekontoret i Melhus, eller på følgende måte:
- Kontakt meg pr e-mail: kjell-arne@morland.no og opplys om fullstendig adresse og antall hefter/bøker som bestilles.
- Jeg gir det kontonummeret som man kan sette inn pengene på, og beregner porto i tillegg.
- Når jeg har registrert at pengene har blitt satt inn, sender jeg det antall hefter som er bestilt.