Å vokse-serien | Veifar | Klimaturer | Å Forkynne Guds storverk | Ingen kjenner dagen

14 pilegrimsturer langs gamle veifar i Melhus og på Hølonda

Snøfugl forlag, Melhus 2008

Tips: Jeg har lagt et omslag av kontaktpapir rundt min bok, slik at boka skal tåle mer når jeg har den med på tur!

Restsalg kun kr 30,- (+ eventuell porto!)
Boka kan nå kjøpes hos forfatteren, på kirkekontoret i Melhus, eller på følgende måte:
- Kontakt meg pr e-mail: kjell-arne@morland.no og opplys om fullstendig adresse og antall hefter/bøker som bestilles.
- Jeg gir det kontonummeret som man kan sette inn pengene på, og beregner porto i tillegg.
- Når jeg har registrert at pengene har blitt satt inn, sender jeg det antall som er bestilt.

En liten smakebit av innholdet.
Kort omtale av boka:

Dette skriver forlaget i sin presseomtale:

Prest i Melhus, Kjell Arne Morland, har skrevet sin andre bok som beskriver 14 nye pilgrimsturer.
“14 pilgrimsturer langs gamle veifar i Melhus og på Hølonda” er tittelen på boka. Dissse turene har et historisk sus over seg, fordi Krogstad på Hølonda der Hølonda kirke står, var et knutepunkt for veifarende i middelalderen. De fleste som dro gjennom Hølonda, kom langs ei ferdselsåre som kom fra Sokndalen via Holsjøen.
I boka fokuseres det på de tre mest brukte veifar fra denne tida. Turene bringer oss til interessante mål som kan være knyttet til gamle bygde- borger, gravrøyser eller historiske hendelser. Seks av turene er ikke knyttet til det gamle vei- nettet, men beskriver turer med fin natur og interessant kulturhistoie.
– Vi er mange som synes det er fint å gå på tur i den flotte naturen vi har rundt oss her i landet. Det gir helse og en fin opplevelse av velvære! Vi er også mange som tror at det må stå en Skaper bak alt det vi ser rundt oss, skriver forfatteren i innledningen. Til hver av turene er det knyttet små tekster som innbyr til ettertanke, og for dem som ønsker det kan man utføre enkle symbolhandlinger med stein, kvist og vann. Til 12 av turene finner vi et flyfoto med traseen tegnet inn. Det kan være en fordel å ha med eget kart i tillegg, da er det mulig å forlenge turene utover det som er beskrevet. Forfatteren er sokneprest i Melhus, der han har vært siden 1995. Han er 52 år gammel og en ivrig turgåer. Bildescanning og ombrekking av boka er utført av Knut Morland. Utgivelsen av “14 pilegrimsturer langs gamle veifar i Melhus og på Hølonda” er støttet av Melhusbanken/Melhus Sparebank.

Kjell Arne Morland:
14 pilegrimsturer langs gamle veifar i Melhus og på Hølonda
128 sider
Kr. 30,–
Snøfugl 2008