Treklanger | Lønnetreet | Sann Sangglede | Den krevende kampen | Den sikrede seieren

Sann Sangglede

Trykk her for å laste ned heftet

Sann Sanglede - Til ettertanke i jul- og adventstid
Av: Kjell Arne Morland.
2015

SANN SANGGLEDE
Det er vel igjen andre tider i året at det synges så mye i kirkene våre som i advents- og juletiden. Vi er glade i julesangene fordi vi kjenner melodiene så godt. Men også innholdet i sangene berører oss, særlig dersom vi tror at det er sant det som vi synger om.

Dette heftet gjennomgår 27 advents- og julesalmer fra den nye salmeboka ut fra den tanken at de er miniprekener som på en kortfattet måte framhever viktige sider ved julebudskapet. Det gjøres på ulikt vis i de ulike salmene, slik at forkynnelsen blir mye mer mangfoldig enn det vi ofte tenker over. Salmene behandles parvis, slik at en hovedsak om gangen får dobbel belysning.

Kjell Arne Morland er prest i Melhus og har ofte brukt salmetekster som grunnlag for andakter og prekener i ukene før og etter juledagen. Dermed består dette heftet av både gamle og nyskrevne tanker. Håpet er at leserne kan oppdage nye sider ved kjente og kjære salmer, slik at julebudskapet kan få større dybde.