Treklanger | Lønnetreet | Sann Sangglede | Den krevende kampen | Den sikrede seieren

Treklanger

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i gudstjenesten
Av: Kjell Arne Morland.
2013

TREKLANGER
I de fleste byer og bygder kan man ofte høre kirkeklokkene ringe klokken 10 søndag morgen. De ringer igjen klokken 10.30. For tredje gang hører man klangen fem minutter på 11. Dersom man er ekstra oppmerksom, kan man også høre 3x3 klokkeslag halvannen time etterpå. De som har vært inne i kirken, har fått med seg mange andre treklanger i tillegg, noen som skaper fest og glede, andre som maner til ettertanke. Dette heftet er skrevet for å holde dem fram en etter en, slik at man kan få større glede av det som skjer i en gudstjeneste.

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene, liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også lastes ned fra internett og leses på lesebrett.