Treklanger | Lønnetreet | Sann Sangglede | Den krevende kampen | Den sikrede seieren

Den sikrede seieren

Trykk her for å laste ned heftet

Til ettertanke i påsketiden
Av: Kjell Arne Morland.
2015

DEN SIKREDE SEIEREN
I tiden mellom første påskedag og første pinsedag, har kirken mange sterke tekster om hva det betyr for oss at Jesus har stått opp fra de døde. Den første kristne kirken var en ”oppstandelsesbevegelse” fordi de trodde så sterkt at Jesus hadde overvunnet døden, at det preget både tro og liv.

Dette heftet vil hjelpe moderne kristne til å kunne bli like trygge på at Jesus virkelig stod opp fra graven. Det presenterer fire ulike ”bevis” i tur og orden. Først drøftes Nær døden-opplevelser og et eksempel på andre Paranormale erfaringer, før hovedvekten legges på å drøfte Bibelfortellingene og Torinokledet i vitenskapens lys.

Heftet avsluttes med å betone hvilken grunnleggende betydning Jesu oppstandelse har for kristen tanke og praksis. Siden Kjell Arne Morland er prest i Melhus, begynner det med en vandring i hovedkirken der for å se etter spor av oppstandelsestro, og det bruker figurer fra altertavla der til å illustrere hovedavsnittenes innhold.