Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Globen

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i trosbekjennelsen
Av: Kjell Arne Morland.
2014

GLOBEN
Mange kirker har fått lysglober de siste årene, og de brukes flittig til forbønner ved alle slags samlinger. De fleste av dem er formet på en måte som minner oss om trosbekjennelsen: Globusformen minner oss om at Gud er verdens skaper. Jesuslyset i midten og korset på toppen minner oss om at Jesus er frelseren. Rundt ekvator er det en stor ring der man kan plassere tente lys. Den ringen minner oss om at det er Ånden som skaper tro og liv i kirken over hele verden. I de store globene er det plass til 24 lys. Dette heftet vil tenne 24 lys i glede og takk for det trosbekjennelsen framhever som viktig i kristen tro.

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene, liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også lastes ned fra internett og leses på lesebrett.