Hovedtrekk i Jakob 1-2 | Jesus - kontrastenes mann | Aktuell bakgrunn: Homofilidebatten | Kan vi tro at den ene Gud er tre? | Bergprekenen

HOVEDTANKER I BERGPEKENEN

Vi kaller de tre kapitlene i Matteus 5 til 7 for Jesu Bergpreken. Antakelig er det den mest berømte talen Jesus holdt, i alle fall er det den man oftest henviser til når man skal ta fram noe viktig som Jesus har sagt. Til og med de som ikke er så godt kjent i Bibelen, kan få seg til å si: Hvis alle hadde levd slik det står i Bergprekenen, da ville det bli godt å leve! I disse kapitlene finner vi både den sterkeste trøst som Jesus kan gi oss, og vi finner de sterkeste utfordringene han noen gang kom med. Alt er sagt på fullt alvor. Det er livet som kristen i mye av dets mangfold Jesus henter fram. Han ønsker at vi skal leve slik han sier i praksis.

Når kirken har valgt ut prekentekster for kirkeåret, han man hele 15 ganger valgt ut tekster fra disse kapitlene (6 tekster i første rekke, 4 i andre rekke, og 5 tilleggstekster). Derfor har jeg som prest flere ganger preket over tekster herfra, og noen ganger har jeg skrevet stoff til forberedelse for andre i Luthersk kirketidende. Her finner dere noe av dette, og jeg vil anbefale alle å starte med prekenene over saligprisningene i 5,3-10 og ordene om salt og lys i 5,13-16. De gir den beste inngangen i Bergprekenen.

For de som ønsker å fordype seg mer i alt det som står her, anbefaler jeg to bøker:
- Hans Kvalbein: Fortolkning til Matteusevangeliet, Bibelverket Nye Luther og Lunde forlag.
- John Stott: Bergprekenen. Oslo: Lunde 1992.

Den følgende inndelingen av Bergprekenen er hentet fra Stott:
Matt 5,1-12: Den kristnes karakter: Saligprisningene.
Se preken fra 1997
Matt 5,13-16: Den kristnes innflytelse: Salt og lys.
Se preken fra 2002
Matt 5,17-20: Den kristnes rettferdighet: Jesus, den kristne og loven.
Matt 5,21-30: Den kristnes rettferdighet: Unngå sinne og begjær.
Se forelesning for grunnfagsstudenter fra 1991.
Matt 5,31-37: Den kristnes rettferdighet: Trofast i ekteskapet og ærlig i tale.
Matt 5,38-48: Den kristnes rettferdighet: Ikke-gjengjeldelse og aktiv kjærlighet.
Se tekstgjennomgåelse fra 1998 og preken fra 2000.
Matt 6,1-6 og 16-18: Den kristnes fromhet: Ikke hyklersk, men ekte.
Se tekstgjennomgåelse fra 1997.
Matt 6,7-15: Den kristnes bønn: Ikke mekanisk men ettertenksom.
Se preken fra 2002.
Matt 6,19-34: Den kristnes ambisjon: Ikke materiell sikkerhet, men Guds omsorg.
Se tekstgjennomgåelse fra 1999 og preken fra 2001.
Matt 7,1-12: Den kristnes relasjoner: Til sine søsken og til sin Far.
Se preken fra 2001 til 7,1-5.
Matt 7,13-20: Den kristnes relasjoner: Til falske profeter.
Se tekstgjennomgåelse fra 2001.
Matt 7,21-27: Den kristnes avgjørelse: Det radikale valget.
Se preken fra 2000.