Hovedtrekk i Jakob 1-2 | Jesus - kontrastenes mann | Aktuell bakgrunn: Homofilidebatten | Kan vi tro at den ene Gud er tre? | Bergprekenen

KAN VI TRO AT GUD ER BÅDE EN OG TRE?

Et av de vanskeligste punktene i den kristne tro, er troen på at den ene Gud er tre personer: Gud Fader, Gud Sønn og Gud Hellig Ånd. Dette er et stort paradoks som grenser mot å være en selvmotsigelse. Hvordan går det an å tro noe slikt?

De følgende sidene skal gi noe hjelp til å kunne tro dette, så langt jeg tror vi kan komme med vår forstand.
- Begrunnelsen for at vi tror på en treenig Gud, den ligger i at Bibelen omtaler både Faderen, Sønnen og Ånden på en slik måte at vi ikke kommer unna en slik konklusjon.
- Men dette må presiseres slik at vi ikke misforstår hva vi mener.
- Har vi først akseptert at Gud er treenig, så er tiden inne for å se at denne troen ikke bare er et problem, men den har også stor betydning for kristen lære!

Altså: Tre sider om treenighetslærens begrunnelse, presisering og betydning.
Hvis disse tre sidene kan være til hjelp for tanke og tro, er jeg glad for det!

Kjell Arne Morland