Hovedtrekk i Jakob 1-2 | Jesus - kontrastenes mann | Aktuell bakgrunn: Homofilidebatten | Kan vi tro at den ene Gud er tre? | Bergprekenen

JESUS
KONTRASTENES MANN

Dette er en bibel undervisning som ble gitt i Melhus og Flå kirker i Åpenbaringstiden 1998.
Ti tekster fra Matteusevangeliet viser oss tilsammen et allsidig bilde av hvem Jesus er.

Den første linken viser til bibelteksten
mens de andre viser til det jeg har å si til teksten.