Johannesevangeliet | Retorikk | Kirken har ikke forfalsket Jesus!  | Johannes åpenbaring

Ingen kjenner dagen!

Dyret fra åpenbaringen 13 og vår tid.
Av: Kjell Arne Morland.
Credo Forlag, Oslo 1985.

Innhold:
s.07 Kap 1: Frykten for framtida
s.12 Kap 2: Den apokalyptiske stilen
s.20 Kap 3: Den apokalyptiske litteraturen
s.27 Kap 4: Dyrene i åpenbaringen 13
s.43 Kap 5: åpenbaringen som litterært verk
s.54 Kap 6: Hvem er en tro og klok tjener?

GRATISTILBUD!
Jeg har liggende et restopplag av dette heftet som jeg kan sende gratis til de som er interessert. Vennligst send meg en ferdig adressert A-5 konvolutt som er frankert for post inntil 100gram, så skal jeg putte heftet oppi og sende det til deg! Min adresse er: Kjell Arne Morland, Varmbo, 7224 Melhus

Den som vil vite på forhånd hva slags grunnholdning jeg har til å tolke slike tekster fra åpenbaringsboka, kan lese seg fram til det i et foredrag jeg har holdt om temaet: åpenbaringsboka i EU-debatten?