Johannesevangeliet | Retorikk | Kirken har ikke forfalsket Jesus!  | Johannes åpenbaring

Retorikk
- Talekunsten som er verd en renessanse!

Siden jeg har hatt glede av å lære retorikk i studiet mitt, har jeg skrevet noen artikler og foredrag om temaet som jeg gjerne legger ut på nettet til glede for andre interesserte. Jeg håper med tiden å få ferdig ei lita bok om temaet, og tar gjerne imot tips og innspill fra interesserte!

1) Noen sider som presenterer Retorikk i antikkens skoleverk på en lettfattelig møte. Dette er fårste halvpart av et foredrag i Prestegårdslånas venner i Melhus 12.11.97.

2) Noen sider som på en lettfattelig møte går gjennom Paulus sin retorikk i Galaterbrevets tre første kapitler. Dette er siste halvdel av fordraget i Prestegårdslånas venner.

3) En artikkel som på en enkel måte prøver å anvende innsikter fra retorikken for en prest eller predikant av idag: Retorikken er verd en renessanse Den er tidligere trykket i Halvårsskrift for praktisk teologi 1/92, 3-11.

4) En artikkel som drøfter retorikk som metode for å tolke tekster opp mot andre metoder som et teologistudium inneholder: Metodisk nyorientering i tekstarbeidet Den er tidligere trykket i Ung Teologi 2/93, 35-48.

5) Et foredrag i regi av presteforeningen: Retorisk tilgang til bibeltekst og prekenarbeid. Det er tidligere trykket i Inter Collegas 1/2000, 56-66