Johannesevangeliet | Retorikk | Kirken har ikke forfalsket Jesus!  | Johannes åpenbaring

Johannesevangeliet

Det er mye fint å studere i Johannesevangeliet.

Selv har jeg skrevet en lengre utdypning av starten på evangeliet - Joh 1,1-18 - det som vi ofte kaller Johannesprologen. Det er prekentekst 1. juledag i kirkene, men er vel verdt å studere hele året.

Norges Kristelige Studieråd har laget et studieopplegg spesielt for internett over flere av kapitlene i Johannesevangeliet, med bakgrunnsinformasjon og litt av hvert. Det kan også lastes ned i din egen maskin om ønskelig.

En ting er sikkert: Tekstene i dette evangeliet er vel verdt et studium!