Hovedtrekk i Jakob 1-2 | Jesus - kontrastenes mann | Aktuell bakgrunn: Homofilidebatten | Kan vi tro at den ene Gud er tre? | Bergprekenen

TREENIGHETSLÆRENS BETYDNING

Det som er et problem for oss å forstå,
det er samtidig en hjelp til å se hva som er viktigst i kristentroen!

A: Vi får hjelp til ydmykhet innfor mysteriet!
Treenighetslæren er ikke laget i et forsøk på å forstå Gud til bunns. Det er umulig.
Treenighetslæren er å trekke konsekvensene av bibelmaterialet så langt vi kommer, og stoppe opp der vi ikke kommer lenger, i tilbedelse overfor den uutgrunnelige Gud!

Det er flott at vi ikke kan forstå Gud fullt ut! Ville han vært Gud om vi kunne det?
Han er større enn oss - det skulle bare mangle at vi ikke kan forstå alt ved Ham!

Kristendom er ikke å forstå alt! Vi må respektere grensene for det vi kan få svar på!

B: Vi får hjelp til å se hovedsaken i kristendommen: Kjærlighetens fellesskap!
• Kjærlighetens fellesskap fantes i Gud selv fra evighet av. Siden han er tre personer i en, er det naturlig å tenke seg at disse tre personer i den ene levde i fullkommen kjærlighet med hverandre.
• Gud skapte verden for å dra også den inn i dette fellesskapet.
• Etter fallet er målet for Guds frelseshandlinger å dra oss tilbake til det fellesskapet.
• Vi har en kirke i verden i dag for at mennesker skal kunne dras inn i et kjærlighetens fellesskap med hverandre og med den treene Gud.
• Vi har et håp foran oss om et liv i Guds rike der det fullkomne kjærlighetens fellesskap skal bli virkelighet.

C: Vi får hjelp til å unngå ensidigheter i kristen fromhet!
Det største budet i kristendommen er slik: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand…" og "Du skal elske din neste som deg selv" (Matt 22,37.39).
Å elske den treene Gud av hele sitt hjerte, vil si å gi like mye ære til hver av personene i guddommen, og være like mye opptatt av det spesielle verk som er knyttet til hver av dem!

1) Vi skal elske Gud Fader av hele vårt hjerte og holde skaperveket høyt i ære.
La oss:
• ta imot naturen og vår egen kropp med takknemlighet og bruke dem,
• verdsette alt godt som menneskets skaperevner kan få til,
• ta ansvar for en god forvaltning av naturen i økokrisens tidsalder.

2) Vi skal elske Jesus av hele vårt hjerte og holde Jesu verk høyt i ære.
Påske er vel så viktig som jul!
• Guds sønn ble menneske for å frelse oss!
• Jesus har sonet vår skyld på korset!
• Jesus stod opp fra graven og gav håpet
• Jesus lever i dag og er hos oss!

3) Vi skal elske Ånden av hele vårt hjerte og holde Åndens verk høyt i ære.
Pinse er en like viktig kirkehøytid som påske og jul:
• Ånden skaper troen i oss, og lærer oss hvem Jesus er (Joh 16,12-14).
• Ånden skaper frukter av kjærlighet i konkret livsførsel! (Gal 5,22-23)
• Ånden deler ut nådegaver til hver enkelt slik at vi kan utfylle hverandre med ulike tjenester i menigheten! (1 Kor 12), både gaver av ordinær og ekstraordinær karakter.
• Ånden gir kraft til å klare (Apg 1,8) og impulser til å utføre misjonsarbeidet (Apg 13,2; 16,7)

Ånden ønsker å gjøre mer for oss enn å gi oss troen. Han vil også hjelpe oss til å modnes som kristne til å leve i kjærlighet, i tjeneste for Gud, og i fellesskap med andre kristne!