Globen | Diamantsmykket | Kompassene | Treklanger | Lønnetreet | Fem Flomlys

Fem Flomlys

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag
Av: Kjell Arne Morland
2014

FEM FLOMLYS
Dette heftet skal handle om det nest viktigste oppdraget som Jesus fullførte mens han levde på jorden. Vi har alle hørt mye om hans viktigste oppgave, som var å dø på korset og stå opp fra graven, slik at han vant den avgjørende seieren over synd og død. Men seieren er ikke fullført før alle folkeslag har fått høre om den muligheten for frelse som nå har åpnet seg for dem. Derfor var det også viktig for Jesus å legge grunnlaget for en kirke på jorden, som han kunne virke gjennom. Vi er kanskje ikke like bevisst på hvor avgjørende kirken er i verden, selv om Jesus satte ord på det på en tydelig måte. Aller tydeligst kommer det fram i fem store taleavsnitt som vi finner i Matteusevangeliet. De er som fem flomlys som rettes mot kirken, slik at det kastes lys over kirkens liv og oppdrag. De sju viktigste sidene ved det blir tatt opp i dette heftet, slik at det kan gi oss en visjon over hva vi er blitt invitert til å være med på.

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene, liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også lastes ned fra internett og leses på lesebrett.