Globen | Diamantsmykket | Kompassene | Treklanger | Lønnetreet | Fem Flomlys

Lønnetreet

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i Bibelen gjennom kirkeåret
Av: Kjell Arne Morland.
2014

LØNNETREET
I nesten alle verdens land kan vi finne mennesker som leser i Bibelen, for den boka er oversatt til nesten 500 språk i sin helhet, og til over 2500 språk i utdrag. Når kristne av alle folkeslag leser i den boka, tror vi at den er Guds ord til oss, og at den er kirkens aller største skatt. Det er mange måter å lese Bibelen på. Dette heftet handler om en av dem, nemlig å lese Bibelen i lys av kirkeåret. Det trenger ikke ta så lang tid hver uke, men i løpet av tre år kan man få med seg mer enn 660 av de viktigste tekstene. Vi får en fin sammenheng mellom disse tekstene dersom vi sammenligner dem med røtter, greiner og bladverk på et stort lønnetre.

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene, liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også lastes ned fra internett og leses på lesebrett.