Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Kompassene

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i budene
Av: Kjell Arne Morland.
2014

KOMPASSENE
Det er fint å bruke kompass når man er på tur i ukjent terreng. Kompasset kan både gi hjelp til å finne en hovedretning, men det gir samtidig frihet til å følge den langs ulike ruter. De ti bud kan sees på som et slikt hovedkompass for livet: De angir viktige hovedretninger, samtidig som vi er fri til å virkeliggjøre dem ut fra et fritt, modent skjønn. Dessuten finnes det andre tekster i Bibelen som kan tenkes i form av et nåtidskompass, fordi de gir hjelp til å takle aktuelle utfordringer i vår tid.

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene, liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også lastes ned fra internett og leses på lesebrett.