Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Diamantsmykket

Trykk her for å laste ned heftet

Å vokse inn i Herrens bønn
Av: Kjell Arne Morland.
2014

DIAMANTSMYKKET
Da Jesus lærte disiplene å be Herrens bønn, ga han alle kristne en stor skatt. Den bønnen er som et diamantsmykke der ni små diamanter lyser mot oss i ulike farger. Som regel tar vi på oss dette smykket i all hast, fordi vi ber bønnen fort og mekanisk. Dette heftet vil invitere til å bruke god tid, slik at vi kan beundre smykket på ulike måter, for at glansen fra det kan få tid til å fange tankene våre. Denne bønnen har et rikt innhold som angår både nåtid og framtid. Ordene kan vi utenat. Innholdet blir vi aldri ferdige med å oppdage nye dybder i.

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene, liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også lastes ned fra internett og leses på lesebrett.