Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

Å VÆRE EN KRISTEN

Å være en kristen er å være en pilegrim som deltar i en stor
fortelling, som samles om bestemte
symboler, og som lever etter bestemte idealer i hverdagen.

Det aller viktigste for en kristen i hverdagen, er å holde de 10 bud,
og å leve i kjærlighet i tre retninger: Vi skal elske Gud og vår neste som oss selv.

Les mer om idealer for kristent liv i hverdagen.