Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

VELKOMMEN TIL DÅP OG DÅPSOPPLÆRING!

Ingen foreldre kan gi barna sine en større gave enn det å bære dem til Gud i dåpen: Da åpner Gud opp sitt rike for dem på en spesiell måte. Ingen foreldre kan påta seg en viktigere oppgave for barna enn den som følger med dåpen: Oppgaven med å gi dem en kristen oppdragelse. Vi i kirken ønsker dere velkommen både til den store gaven og den store oppgaven. Nedenfor på denne siden vil dere finne de praktiske opplysninger dere trenger angående dåp i Melhus prestegjeld. På andre sider finner dere andre typer stoff.

Når dere melder dåp:
Alle foreldre som bor i Melhus kommune får tilsendt en brosjyre som inviterer til dåp. Der finner dere de opplysningene dere trenger om hva dåpen er, hvem som kan være faddere, og hvilke gudstjenester i nærmeste framtid som er aktuelle for dere.

Når dere har bestemt dere for en dato, ringer dere kirkekontoret (7285 8621) for å "melde" dåp. I Melhus kirke er det noen ganger så mange dåp at det kan være fullt (max 7 dåp), så dere må ikke planlegge alt i detalj før dere vet om det er plass til dere! Det er en fordel for oss om dere har meldt navn til folkeregisteret før dere melder dåp.

Den presten som har ansvaret for gudstjenesten vil så ta kontakt med dere 1-2 uker før dåpen for å avtale dåpssamtale. Det er viktig for oss å treffe begge foreldrene, særlig når det er første barnet som bæres til dåp.

Spesielt for dem som døper barn i et annet prestegjeld enn der de bor:
- Hovedregelen er at dåpen alltid skal meldes i det prestegjeldet man bor! Man må da i tillegg kontakte kirken der man tenker å døpe, for å avtale plass for dåp der.
- Hovedregelen er også at dåpssamtalen avholdes i det prestegjeldet der man bor! Det er nemlig viktig for kirken der man bor å få en kontakt med dere ansikt til ansikt, siden det ofte er den menigheten som får ansvaret for å følge opp dåpen med sitt dåpsopplæringsprogram.

På dåpsdagen:
De fleste gudstjenestene starter kl 11.00, og da må foreldre, faddere og familie være på plass.
Både i Melhus, Flå, Horg og Hølonda er dåpen som oftest først i gudstjenesten. Da må to voksne sitte klar med barnet ved inngangsdøra kl 10.55. Her går alle inn i høytidelig prosesjon kl 11.00, i den rekkefølge som er avtalt, og faddere sitter på de fremste stolradene på venstre side i samme avtalte rekkefølge.
Når vi kommer til det punktet der familiene kommer fram til døpefonten en etter en:
- Husk at dåpslua tas av straks man kommer opp om den ikke er tatt av før.
- Den som bærer må huske å bære barnet over venstre arm.
- Ved dåpen må hodet til barnet holdes inn over døpefonten slik at vannet renner tilbake i fonten.
- Ingen blits-fotografering under selve handlingen, siden blitsing ødelegger høytiden. Bildene tar vi etter gudstjenesten, så mange dere vil, og med de motiver dere ønsker. Videokameraer som ikke bruker blits kan surre og gå, så sant man står på en diskret måte.

Ingen må gå før dåpsattest er utlevert etter at gudstjenesten er slutt.
I Melhus, Hølonda og Flå kirker deles det også ut en kveldsbønnplakat,
mens i Horg kirke får dere med et dåpslys.

De fleste gudstjenester med dåp varer en time og et kvarter (noe kortere dersom det er familiegudstjeneste, og noe lengre dersom det også er nattverd). Beregn noe tid i tillegg til fotografering.

Lykke til med planleggingen av den store dagen! Vi skal gjøre vårt til at handlingen i kirken blir høytidelig og minnerik!