Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

Å VÆRE EN KRISTEN

Å være en kristen er å være en pilegrim som deltar i en stor
fortelling, som samles om bestemte
symboler, og som lever etter bestemte idealer i hverdagen.

Når kristne samles, gjør de ofte ting sammen som ingen andre enn kristne gjør. Vi samles om bestemte symboler og hellige handlinger.

Les mer om de 9 viktigste symbolene som kristne samles om.