Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

Å VÆRE EN KRISTEN

Å være en kristen er å være en pilegrim som deltar i en stor
fortelling, som samles om bestemte
symboler, og som lever etter bestemte idealer i hverdagen.

Bibelen er som ei skattkiste av flotte fortellinger som vi kan leve av og leve i. Til sammen danner de et drama i seks akter, der vi lever i den femte akten.

Les mer om innholdet i de ulike aktene.