Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

Å VÆRE EN KRISTEN

Å være en kristen er å være en pilegrim som deltar i en stor
fortelling, som samles om bestemte
symboler, og som lever etter bestemte idealer i hverdagen.

I Joh 3,16 finner vi "den lille bibel" som sammenfatter hovedinnholdet i Bibelen:
"For så høyt har Gud elsket verden at
han gav sin sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv".

Derfor er en kristen som en pilegrim som
vandrer gjennom verden på vei mot det
evige livet som Gud har lovet å gi hver
den som tror på Jesus.

Les mer om de kristne svar på livets fire grunnspørsmål.