Hovedtrekk i Jakob 1-2 | Jesus - kontrastenes mann | Aktuell bakgrunn: Homofilidebatten | Kan vi tro at den ene Gud er tre? | Bergprekenen

JESUSBILDER FRA MATTEUSEVANGELIET

1: Matt 3,13-17: Jesu dåp
Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham.
Men Johannes ville hindre ham og sa: "Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg!" Jesus svarte: "La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet." Da lot Johannes det skje.
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i."

2: Matt 4,1-3a.8-11: Jesu fristelse.
Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham ...
Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: "Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg." Da sa Jesus til ham: "Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

3: Matt 5-7: Jesus som lærer - jfr. 5,1-2 og 7,28-29.
Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: ...
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære.
For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

4: Matt 8-9: Jesus som undergjører - jfr 9,32-33..
Med det samme de var gått, førte noen til ham en stum mann som var besatt av en ond ånd. Så snart ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. Folk undret seg og sa: "Aldri har slikt vært sett i Israel!"

5: Matt 9,35-36: Jesu store omsorg.
Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte folket i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdommer og plager. Og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde.

6: Matt 12,9-15: Jesus og fromhetsreglene.
Så gikk han videre og kom inn i synagogen deres.
Der var det en mann med en hånd som var helt vissen; og de spurte Jesus: "Er det tillatt å helbrede på sabbaten?" For de ville finne noe å anklage ham for.
Men han svarte: "Om en av dere eide en eneste sau, og den falt ned i en grøft på sabbaten, ville han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten."
Og han sa til mannen: "Rekk ut hånden!" Han gjorde det, og hånden ble frisk som den andre.
Men fariseerne gikk ut og la planer om å få ryddet ham av veien. Da Jesus fikk vite det, drog han derfra...

7: Matt 19,13-15: Jesus velsigner barna.
De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be; men disiplene ville vise dem bort.
Da sa Jesus: "La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til."
Og han la hendene på dem.

8: Matt 21,12-13: Jesus renser tempelet.
Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule."

9: Detaljer fra lidelseshistorien.
26,39: Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og bad: "Min Far! Er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil."
26,62-63a: Da reiste øverstepresten seg og sa til ham: "Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?" Men Jesus tidde.
27,50-51: Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.
Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker.

10: Matt 28-16-20: Jesus som den oppstandne Herre.
Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte.
Da trådte Jesus fram og talte til dem:
"Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

Se også følgende motiver i salmene som ble sunget:
NoS 89,1-2: Jesus som morgenstjerne, brudgom, konge, den som gir Guds ord NoS 346: Et kall til å ha Jesus som følgesvenn i livet NoS 480: Et svar fra den som tar imot: Jesus er alt for meg NoS 127: Jesu hender: På korset, de som velsigner oss, de som har makt idag NoS 195: Den oppstandne - som er med oss alle dager NoS 505: Verdensherskeren - som tilbes over hele kloden