Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

TIPS TIL KRISTEN PÅVIRKNING
FOR FIRE-ÅRINGEN

Søndagen som ny satsning.
Ved fire-årsalderen går barnet over i en mer aktiv og utadvendt fase i livet. Det behersker nå språket godt nok, og har lært seg å sitte stille lenge nok til at det kan ha glede av å aktiviseres utenfor hjemmet. Dermed kan vi i kirken komme på banen mer aktivt i forhold til ungen deres. Vi kan begynne å invitere til samvær på barnets premisser! Det er særlig to tiltak vi ønsker at alle døpte barn skal få del i. Begge handler om å bli bevisst på hva vi ønsker at barnet vårt skal bruke søndagen til.

Gudstjeneste med utdeling av bok.
Alle døpte barn som bor i Melhus prestegjeld får en invitasjon i posten til den gudstjenesten i året da vi deler ut ei bok i gave til fire-åringene. På den måten ønsker vi å gi dem en dobbel opplevelse:
- For det første en opplevelse i kirken av en gudstjeneste som er tilpasset dem. Vi har en egen ordning for det, som vi kaller familiegudstjeneste. Den er kortere enn vanlig, den har barnevennlige salmer, kort preken rettet spesielt til barna, og ofte også dåp, slik at barna kan bli minnet om at de selv en gang ble døpt. Etterpå er det kirkesaft og boller. Vi ønsker at deres 4-åring skal føle seg som en hovedperson den dagen!
- For det andre får det med seg en bok hjem som kan gi mange fine lesegleder. I den boka finner dere både fargerike bilder, fortellinger fra dagliglivet og fra Bibelen, og dere finner noen kristne sanger som passer for fire-åringen, med noter til. (Dersom dere ikke kan komme på gudstjenesten, hent boka på kirkekontoret i stedet.)

Det skjer mye i kirken når det gjelder dåpsopplæring for tiden. Vi får stadig tildelt mer penger for å kunne gjøre en bedre jobb for å hjelpe dere foreldre. Kanskje vil dere derfor få innbydelse til samling(er) i forkant og/eller etterkant av denne gudstjenesten. Vi håper det, slik at vi kan gi ungene en tredobbel opplevelse av å være viktig!

Søndagsskole og barnegrupper.
Inne i fire-årsboka ligger det en brosjyre over andre samlinger som vi tror kan passe for barna deres. De fleste menighetene i Melhus har søndagsskoler, men det finnes også barnekor og barnegrupper. Se i brosjyren!

I årene som kommer blir det stadig viktigere for barna at de også utenfor hjemmet møter voksne og andre barn som tror på Jesus. Derfor håper vi at dere, midt i all travelheten som småbarnsforeldre må finne seg i å ha, satser på å gi ungene denne støtten til troslivet deres. Barna trenger det! Mens tiltakene vi har foreslått de fire første leveårene ikke har krevd så mye ekstra tid av dere foreldre, er barna nå kommet til en ny fase: Nå kreves det av oss at vi frakter barna til og fra aktiviteter som vi synes er viktige for dem å delta i, og ofte også at vi er med dem på noen av dem. Noen foreldre synes det er viktig at ungene deltar i sport, andre i kulturelle aktiviteter. Begge deler vil utvikle ungene på gode måter. Den kristne oppdragelsen vil bli mye lettere dersom dere også får tid til i alle fall en kristen aktivitet som de jevnlig kan møte opp på! Det er ikke så mange tiår siden det var vanlig at nesten alle ungene i grenda gikk til søndagsskole. Vi kan vanskelig overvurdere den betydningen det har hatt for kristentroen i landet vårt!

Gudstjenesteforberedelse.
Dersom barnet deres ikke er vant til å gå til gudstjeneste, blir opplevelsen mye bedre dersom den forberedes av dere som er foreldre:
- Det er fint å unngå stress for å komme seg til kirke. Barna er antakelig tidlig oppe, og er ferdige med å se barne-TV i 10-tida. Dersom de voksne også planlegger tiden godt, skulle timen mellom 10 og 11 gi god tid til å komme seg hjemmefra og til kirken på en hyggelig og fin måte! - Det er klokt å regne med at ungen ikke klarer å sitte stille hele tiden. Kanskje de klarer det på familiegudstjenester som er tilpasset dem. Men neppe på vanlige gudstjenester. Vi tror at rommet, musikken og stemningen kan gi en fin opplevelse til barn, men ofte kan selve gudstjenesten bli for tung og lang.
o Ta med sokker slik at barna kan bevege seg uten sko som bråker.
o Ta med tegnesaker og billedbøker slik at de kan sitte og se i dem, særlig under prekenen.
o Hva med litt godteri for å ”bestikke” dem? (Ikke alle foreldre synes det er måten å gjøre det på.)
o Kom i god tid og gjør dere kjent i familiekroken ved hoveddøra i kirken, slik at dere vet hvilke bøker og tegnesaker som finnes der. Kirkeverten kan hjelpe dere til rette!
- Det er klokt å sette seg langt fram! Det gir barnet en helt annen opplevelse å kunne følge med på nært hold, i stedet for å miste interessen fordi man sitter langt bak!
Det er stor forskjell på opplevelsen av å komme til gudstjeneste en søndag når kirken er rimelig fullsatt, i forhold til det å føle at man sitter på utstilling mellom 20 andre. Derfor er det fint når barna kan få sine første kirke-opplevelser på julekvelden eller på 4-års-gudstjenester.

Søndagens betydning
I tidligere tider var det knyttet mye tvang og ufrihet til søndagen. Vår oppgave er å føre videre en positiv holdning: Søndagen er en gave til oss fra Gud. Vi har tid til hverandre på en annen måte enn de andre dagene. Det skal være godt å være menneske på den dagen! Vi har tid til å møte Gud på en spesiell måte. Det er en viktig oppgaven å formidle at søndagen er annerledes, at den er en fin gave fra Gud, at det er Helg i bygda.

Da Gud skapte verden, skapte han mennesket nest sist, fordi vi mennesker fikk den store oppgaven å representere Gud i verden, ved å ta vare på alt og alle Han har skapt. Men det siste Gud skapte, det var hviledagen. Gud satte av en dag i uka som var viet Ham selv. Det var for å minne oss mennesker på at det finnes en Gud som er større enn oss. Når vi i en jevn rytme tar oss tid til å takke Ham og til å høre hva Han vil oss, så kan vi finne vår plass som kristne i verden. Men glemmer vi Ham når det er helg og høytid, hvordan kan det få andre konsekvenser enn at vi kommer til å glemme Ham også i hverdagene?

Barn og nattverd.
Dersom det er nattverd ved gudstjenesten, og det er naturlig for dere å bli med på den, kan dere ta med barna helt fra de er så små at de kan spise oblatene og drikke vinen uten at det blir problematisk for dem. Nattverden er også en god vane man kan vokse inn i. Den er for alle døpte som vil være kristne, uansett hvordan man føler at man lykkes i å leve. Den gir oss nåde og tilgivelse, og den gir kraft til å vokse i kjærlighet til Jesus og hverandre. Første gang man tar barnet med til nattverd er det viktig å forberede det godt på hva som skjer. Når vi prestene ser barn framme ved alterringen, ser vi etter om det har med eget sølvbeger eller ikke. Har det med seg beger, får det nattverd, har det ikke, legger vi hånda på barnets hode og velsigner det.