Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

KIRKEN KAN GI HJELP TIL DÅPSOPPLÆRINGEN!

Dåpsopplæringsplaner for Melhus prestegjeld

Alle menigheter i Norge har laget planer for hvordan man kan komme foreldrene til hjelp i dåpsopplæringen. De er like i hovedtrekkene i hele landet, mens noen enkelttiltak kan variere. Her følger en oversikt over den hjelpen dåpsforeldre i Melhus kan forvente seg å få:

0 til 4-årsfasen:
Kristen påvirkning skjer i hjemmet! Se en egen side med tips til hvordan det kan gjøres.
Ellers gjør menighetene følgende:
For alle: Det sendes skriftlig hilsen i posten til 1, 2 og 3 års dåpsdag. Hilsenene inneholder tips til kristen påvirkning, og minner om at dåpsdagen kan markeres.
I Hølonda får man en kveldsbønnplakat ved dåpen til å ha over barnesenga og ei lita bok som 2-års-hilsen.
I Melhus får man tilbud om et besøk på 1-års dåpsdag, med overrekkelse av en kveldsbønnplakat til å ha over barnesenga.
I Horg får man et dåpslys ved dåpen som kan tennes litt ved markering av dåpsdagene.

4 til 6-årsfasen:
Menigheten kan mer aktivt utfylle det som skjer i hjemmet:
For alle: 4-åringene blir invitert til en gudstjeneste med utdeling av Barnas kirkebok. Det kommer invitasjon i posten til alle som ikke har flyttet hit i løpet av den siste tiden, disse siste får følge med selv og møte fram.
Det er Familiegudstjenester 5-8 ganger pr år. Se i menighetsbladet Helg i bygda eller i Trønderbladet.
Det er Søndagsskoler og barnegrupper i alle menighetene.Egne brosjyrer legges ved i 4-årsboka, eller kan fåes på kirkekontoret.
Vi har kontakt med alle barnehagene med tilbud om adventsgudstjeneste og besøk ved påsketider.
For Melhus og Hølonda. 6-åringene inviteres til en gudstjeneste med utdeling av ei bok som passer for deres alderstrinn. Invitasjon som for 4-åringer.

NB: Ved 2000-årsjubileet skal det deles ut en spesiell adventsbok til hjem med barn i alle menighetene!

Grunnskolefasen:
Nå kommer også skolens kristendomsundervisning inn som en medspiller. Selv om dette ikke lenger er dåpsundervisning, har vi samarbeid med skolene på flere måter. Vi regner det som selvsagt at foreldre som har døpt barna sine ikke vil frita dem fra slike tiltak:
Kirkebesøk og skolegudstjenester arrangeres jevnlig etter egne planer.
5-klassinger: Kateketen deler ut NT og arbeidshefte til alle i 5-klasse.
For Søndagsskoler, kor, barnegrupper og ungdomsarbeid, se egen brosjyre.

Konfirmantåret:
Dette er kirkens siste storsatsing overfor de unge! Vi regner med at foreldre av døpte barn motiverer dem til å velge kirkens konfirmantundervisning. Men nå er de unge så voksne at de må velge selv, og respekteres for sine valg. Vi tilbyr både undervisning, tjenesteoppgave, leiropphold på Mjuklia, gudstjenestebesøk, ungdomskvelder. (I Melhus dessuten grupper rundt om i private hjem.

Når ungdommene så er blitt 15 år, regnes de som religiøst myndige. Tiden for dåpsopplæring er til ende. De har myndighet til å melde seg inn og ut av de kirkesamfunn de ønsker.