Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

INGEN KAN ERSTATTE DERE FORELDRE
KRISTEN PÅVIRKNING I HJEMME ER UUNNVÆRLIG

Både erfaringen og forskning viser: Det barna skal interessere seg for, må foreldre legge til rette for!
- Ønsker dere å utvikle musikalske evner? Omgi barnet med musikk!
- Ønsker dere å skape glede over naturen? Ta barnet med på turer!
- Ønsker dere at kristendom skal bli viktig for barna? La den bli synlig og hørbar i hjemmet!

Jevnlige opplevelser for alle sansene!
Barn påvirkes av så mye idag. Derfor må vi gi barna religiøse opplevelser stadig på nytt. Tenk at de skal se, høre, føle og gjøre!
Tiltakene er enkle, men de må velges bevisst av foreldrene! Alle som vil, kan klare det.

Før i tiden kunne foreldre regne med at skolen gjorde en solid jobb med kristen påvirkning. Slik er det ikke lenger. Det er slutt på den tiden da vi begynte hver skoledag med salmesang, og avsluttet den med Fadervår. Det er slutt på den tiden da kristendomsundervisningen kunne regnes som dåpsopplæring. Fremdeles gir skolen kunnskap og noen opplevelser i samarbeid med kirken, men det er langt fra nok. Foreldrenes innsats er viktig som aldri før!

Tripp-trapp er et opplegg som er utarbeidet av kirken, og som består i at man kan melde inn barnet i en slags bokklubb. Hvert år får man tilsendt et tilbud på en bok, en kasett/CD og en ting til som er tilpasset barnets alder. det skal være en hjelp til at kristendom kan bli synlig i hjemmet. Det er fullt mulig å avbestille, eller ta imot årspakken og betale ca 120-150 kroner. Enkelt og greitt! Se presentasjon med mulighet for innmelding på følgende link: Tripp trapp.

Nedenfor følger en liste med 20 tips til hva som bør legges til rette for hjemme. Dere som er foreldre til døpte barn: Ta en utskrift av denne listen, samtal om den, og bestem dere for hva dere synes det er naturlig å gjøre hjemme hos dere. Kryss av. Alle bør vel få opp mot 15 kryss for å gjøre en god innsats? Løftet ved døpefonten forplikter! Det er vel verd en innsats å føre kristenarven videre til nye slekter? Lykke til!(Dersom dere bestemmer dere for å abbonnere på Tripp-trapp, kan dere krysse ut alle ruter der det står (TT)).

Dette vil vi gjennomføre hjemme hos oss:
[ ] Vi vil be jevnlig for barnet.
[ ] Vi vil ha Jesusbilde eller tilsvarende over senga. (TT)
[ ] Vi vil bruke aftenbønn.
[ ] Vi vil bruke bordbønn.

Kommentar: Ved dåpen lovet alle foreldre og faddere å be for barna og lære dem selv å be. Her foreslås noen enkle tiltak for å gjøre det. Ved å synge eller be en aftenbønn hver kveld, så ber dere for barna, etterhvert skjønner de det selv, og etterhvert blir de selv med i bønnen. Barn elsker kveldsritualer! Dette er en gammel og god tradisjon i Norge som ikke må gå av moten.

[ ] Vi vil få i hus billedbøker med bibelfortellinger etc. (TT)
[ ] Vi vil møte fram til 4-årsbok-utdeling.
[ ] Vi vil møte fram til 6-årsbok-utdeling (Melhus og Hølonda)
[ ] Vi vil lese fra barnebibel i sammenhengnår de er gamle nok til det (5-6 år).

Kommentar: Ved dåpen lovet alle foreldre og faddere å lære barna å bruke Guds ord. Her foreslås noen enkle tiltak for å gjøre det. Få bøkene i hus slik at de står der sammen med barnas andre bøker. Det blir da like naturlig for barna å be dere lese for dem fra bøker med bibelfortellinger som fra andre bøker.

[ ] Vi vil få i hus kassetter/CDer med kristne sanger. (TT)

Kommentar: Barn elsker sanger. De kan høre dem om og om igjen. De lærer tekstene utenat. Vi kan sette på spilleren hjemme eller i bilen, og barna får en fin påvirking på en måte som er enkel for oss voksne.

[ ] Vi vil noen år bruke kristen adventkalender. (TT)
[ ] Vi vil pynte med julekrybbe til jul.
[ ] Vi vil ta med barnet til julegudstjeneste.
[ ] Vi vil markere påskens kristne innhold. (TT)
[ ] Vi vil markere dåpsdagen (f.eks. lystenning, se på bilder)

Kommentar: Når høytidene kommer, får vi en svært naturlig anledning til å komme med kristen påvirkning. Det er ikke alltid det skal så mye til, det viktige er at det kristne innholdet markeres tydelig. Det er enklest med advent og jul, dåpsdagen kan også markeres på en grei måte. Utfordringen er påsken, og derfor kan dere finne en egen side med tips til påskemarkering for barn.

[ ] Vi vil sende barnet til søndagsskole.
[ ] Vi vil sende barnet til barneforeninger og lignende.
[ ] Vi vil ta med barnet til kirke/bedehus.

Kommentar: Det er viktig for barn at de opplever et samsvar mellom verdier de lærer hjemme og det de opplever i andre sammenhenger. Derfor er det verdifullt at de opplever at andre voksne og barn også synes kristendom er viktig.

[ ] Vi vil ta med barnet til nattverd fra skolealder.

Kommentar:Før var det slik at konfirmantundervisningen også var en forberedelse til at de unge kunne gå til nattverd for første gang. Dette er myket opp nå. Barn kan få nattverd helt fra de er 5-6 år, så sant de kommer i følge med foreldre eller andre som kjenner dem godt. Forutsetningen er da at de har fått en forståelse av at nattverden er et spesielt måltid for kristne. Ta kontakt med oss prestene om dere ønsker hjelp til å få barna med til nattverd. Ellers er det fortsatt slik at konfirmanttiden er en naturlig inngang til nattverdgang.

[ ] Vi vil oppdra barnet i kristne moralnormer. (TT)
[ ] Vi vil lære barnet at Jesus gir trygghet og håp. (TT)

Kommentar: Alle foreldre ønsker barn som får gode verdier innebygget i seg. Her er det mye fint å bruke fra bibelens verden. Men like viktig er det at barna får en følelse av grunnleggende trygghet og håp. Det trenger de når de skal vokse seg inn i en verden som ofte kan sette dem på prøver. Derfor er det like viktig for oss som foreldre å gi dem en slik ballast med fra bibelens verden!