Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

TIPS TIL KRISTEN PÅVIRKNING
FOR TRE-ÅRINGEN

Det viktigste.
Det viktigste i kristen oppdragelse når barnet er tre år, er å videreføre de gode vanene man har begynt med:
- Aftenbønnen vil fortsatt være et trygt ritual på kveldstid. Nå er barnet begynt å synge med på bønnen, og kanskje ønsker det å lære en ny i tillegg? Dersom man også har et bilde av Jesus over senga, kan man oppleve at barnet peker på bildet, sier: Jesus passer på meg, og sukker tilfreds.
- Utvalget av bøker og kassetter/CD’er med kristent innhold bør utvides også dette året, for nå blir det som regel enda mer populært å sitte sammen med foreldrene i en trygg atmosfære og kose seg med det.
- Balansegangen mellom grensesetting og det å vise kjærlighet krever ekstra mye overfor en treåring. Det er ikke uten grunn at vi snakker om ”tre-års-trassen”. Barnet er blitt mer bevisst på at det er en egen person atskilt fra andre. Dette kan bli konfliktfylt når de andre ikke vil det samme som det selv føler for og vil. Dessuten ser det hvor anhengig det er av oss voksne, men ønsker samtidig å klare det meste selv. ”Klare sjøl”.

Det nye: Bevisst julefeiring.
Barnet har allerede feiret de kristne høytidene tre ganger, men det har ikke vært så bevisst for dem hvorfor vi feirer dem. Nå er tiden inne til å ta fatt i dette, og det er helt naturlig å starte med julen. Julen føles nær fordi den handler om et barn. Dessuten er julen en høytid der de aller fleste har gode tradisjoner allerede. Vi foreldre har som oftest mange gode følelser knyttet til den fra barndommen vår. Vi ønsker at barna våre skal oppleve julen tilsvarende god. Lykkes vi å feire jul på en god måte, vil barna våre bære med seg gode minner gjennom hele livet!

Med enkle grep kan vi sørge for at også det kristne innholdet får en naturlig plass i feiringen. Vi pynter med mye til jul, både med blomster, engler, lys, julenisser og litt av hvert. Men to faste innslag er det fint om et hjem med småbarn har:

Julekrybbe.
Det ene er en julekrybbe med små figurer av Jesus-barnet, Josef og Maria, noen hyrder og lam, en engel og de hellige tre konger. Den bør stå på et lite bord i lekehøyde for barnet, og den bør være av et materiale som ikke så lett går i stykker. Bare ved at julekrybben står der, minner det barnet på hvorfor vi feirer jul. Dersom det i tillegg er tillatt å flytte på figurene, kan barnet leke juleevangeliet slik at det blir nært og konkret!

Juletre med pynt.
Det andre er et juletre, som midt i all pynten som henger på det, også er pyntet med klare kristne symboler. De viktigste må gjerne henge i barnets høyde slik at det er lett for barnet å se på nært hold. Eksempler på slik juletrepynt, med enkle forklaringer, kan være:
- Mange lys på treet, som minner oss på at Jesus er verdens lys. Det er fint å se hvordan det lyser opp når det er mørkt i rommet!
- Ei stjerne i toppen, som minner oss om Betlehemsstjernen. Glitterremser ned fra stjerna viser oss at den vil lyse helt ned til oss.
- Engler er også hentet fra juleevangeliet.
- Noen røde hjerter, som minner oss om at jul handler om Guds kjærlighet til oss. Dersom noen av dem er flettet med andre farger, kan det minne større barn og voksne om at Gud i julen ble som et menneske, han flettet seg så og si sammen med oss. Det går an å legge godteri i noen av hjertene hver morgen mellom juledag og nyttår. Det er også med på å understreke at Gud gir oss det beste i julen.
- Ei lang lenke av glanspapir. Dersom et ledd i midten er stort og forseggjort og rødt, kan det være Guds ledd i lenken, og de andre kan være oss mennesker. Julen viser at vi hører sammen, og at Gud vil høre sammen med oss.
- Små klokker som skal minne oss om å gå til kirke i jula.
- Flagg. Finest er det med ei lang lenke med alle verdens flagg, for det minner oss om at Jesus kom for å frelse alle mennesker. Men også norske flagg har fin symbolikk: Korset viser oss hvorfor Jesus kom, nemlig for å dø på korset for å frelse oss.

Julesang og kirkebesøk.
Det er ekstra fint for unger å komme til kirke på julaften. Da er kirken full, og det er så fin stemning der. Den opplevelsen bør vi unne dem.
Ekstra fint er det om treåringen har lært seg noen vers av en julesalme, slik at hun kan kjenne den igjen og kanskje også være med på å synge den!
Det gir opplevelse av gjenkjennelse og mestring! Vi anbefaler å starte med å lære de tre første versene av Et barn er født i Betlehem.

Uansett om man går i kirken eller ikke, kan man skape litt av den samme stemningen hjemme på en enkel måte: Man kan sette seg ned i finstua etter middag og lese juleevangeliet høyt fra Luk 2. Så kan man ta noen runder rundt juletreet mens man synger to-tre julesanger. (Barn er svært glade i sangen O jul med din glede, for da får de klappe i hendene og svinge seg i dansen, bukke og neie!). Så kan gaveutdelingen komme: Vi som har fått så fin julegave ved at Jesusbarnet kom til oss, vi feirer det med å gi hverandre fine gaver.