Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Dåp, nattverd og død

Trykk her for å laste ned heftet

Luthersk liv i dag - Hefte 2: Dåp, nattverd og død
Av: Kjell Arne Morland.
2017

DÅP, NATTVERD OG DØD
Dette heftet er det andre av fire hefter som forsøker å formidle inspirasjonen fra Luthers skrifter til vår tid. Det er gått 500 år siden de ble skrevet, men siden de hadde som hovedsak å framstille Skriftens budskap så klart som mulig, framhever de anliggender med varig verdi som fortsatt kan inspirere.

Dette andre heftet holder fram den inspirasjonen som vi kan få av å tenke på hva dåpsdagen gav oss og utfordrer oss til, på hva nattverden betyr for oss som styrkemåltid gjennom livet, og på hva det å forberede dødsdagen kan gi av livshjelp til å leve godt nå. Dåpsdagen gir hjelp til å tolke livet, nattverden hjelp til å leve livet, mens forberedelse til dødsdagen gir hjelp til å ta avskjed med livet.

Heftet er skrevet i forbindelse med 500-års-jubileet for reformasjonen som ble markert høsten 2017. Det er skrevet av Kjell Arne Morland, som er sokneprest og bor på Melhus.