Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Frihet og gode gjerninger

Trykk her for å laste ned heftet

Luthersk liv i dag - Hefte 3: Frihet og gode gjerninger
Av: Kjell Arne Morland.
2017

FRIHET OG GODE GJERNINGER
Dette heftet er det tredje av fire hefter som forsøker å formidle inspirasjonen fra Luthers skrifter til vår tid. Det er gått 500 år siden de ble skrevet, men siden de hadde som hovedsak å framstille Skriftens budskap så klart som mulig, framhever de anliggender med varig verdi som fortsatt kan inspirere.

Dette tredje heftet holder fram den inspirasjonen som vi kan få av å holde fast på at kristent liv er et liv i frihet midt i mange ulike slags problemer og slaverier. Jesus kom ikke for å legge på oss mange nye byrder i livet, men for å sette oss fri til å leve et godt liv som gir en forsmak på friheten i det evige livet i Guds rike. Men vi er satt fri til å leve ut gode gjerninger, og det er særlig de 10 bud som setter ord på hva de består i. Her er de tre første budene mer avgjørende enn det vi ofte tenker på at de er.

Heftet er skrevet i forbindelse med 500-års-jubileet for reformasjonen som ble markert høsten 2017. Det er skrevet av Kjell Arne Morland, som er sokneprest og bor på Melhus.