Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Ni Livsnøkler

Trykk her for å laste ned heftet

Luthersk liv i dag - Hefte 4: Ni Livsnøkler
Av: Kjell Arne Morland.
2017

NI LIVSNØKLER
Dette heftet er det siste av fire hefter som forsøker å formidle inspirasjonen fra Luthers skrifter til vår tid. Det er gått 500 år siden de ble skrevet, men siden de hadde som hovedsak å framstille Skriftens budskap så klart som mulig, framhever de anliggender med varig verdi som fortsatt kan inspirere.

Dette fjerde heftet lar Luthers egne formuleringer komme til orde på en sterkere måte enn de to foregående. Når han skal veilede til kristent liv mellom dåpen og døden, setter han mange ganger opp ordpar eller bilder som beskriver kristent liv på en treffende måte. Han har også en klar betoning av at det vanlige livet i hverdagen er viktigere enn all slags fromme ekstrapåfunn. Det er som han gir oss livsnøkler på en så pedagogisk klok måte at vi kan klare å huske det. Jeg har funnet glede i å hente fram ni av de viktigste. I to ekstra avsnitt drøfter jeg også hvordan Luthers anliggender bør utvides i vår tid, og at han også bør kritiseres på visse punkt.

Heftet er skrevet i forbindelse med 500-års-jubileet for reformasjonen som ble markert høsten 2017. Det er skrevet av Kjell Arne Morland, som er sokneprest og bor på Melhus.