Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

VELKOMMEN TIL VIGSEL!

I Melhus prestegjeld har vi 4 kirker som vi inviterer til vigsel i: Melhus kirke, Horg kirke, Flå kirke og Hølonda kirke (Det er også mulig å ha vigsler i Kulbrandstad stavkirke, mot at dere selv tar ansvaret for mer av de praktiske forhold). Alle kirkene er fine vigselskirker. Alle statskirkemedlemmer som bor i eller som har røtter fra Melhus kommune har rett til å bruke disse som vigselskirker, men vi ser oss dessverre nødt til å ta kr 1000,- i husleie pr vigsel. Vi ansatte vil gjøre vårt beste til at vigsler i våre kirkehus skal bli fine og gode opplevelser!

Slik går dere fram når dere melder vigsel:
Først må en av kirkene reserveres dere på et tidspunkt dere ønsker. Det svarer seg å være tidlig ute, særlig tidlig og sent på sommeren. Selv om vi som oftest kan vie dere på den datoen dere ønsker, er det ikke sikkert at det tidspunktet dere ønsker er ledig.
- Ring kirkekontoret for reservering (7285 8621), gjerne opp til et år på forhånd.
- Oppgi navn, adresse og telefonnummer!
- Oppgi også om det er første gangs ekteskap eller gjengifte for en av dere.
- Dersom dere ombestemmer dere på tidspunktet, ta straks kontakt, slik at andre kan få anledning til å benytte det!

Dernest har vi papirarbeidet: Det er Melhus folkeregister som har overtatt alt ansvaret for det nå. Dere må kontakte dem og få tak i de papirene som skal fylles ut og sendes i retur og som er nødvendige for å utstede et vigselsdokument (= et dokument som gir dere rett til å gifte dere i løpet av fire måneder hvor dere ønsker det i Norden). Det gjelder egenerklæringer, forlover erklæringer og eventuelt andre attester. Vær vennlig å ordne dette en måned før vigselen, slik at vi i kirken kan få papirene i god tid. Siden vi nå er avhengige at arbeidet på et annet kontor, kan det bli vanskelig for oss dersom dere er ute i siste liten!

Det siste er selve vigselssamtalen som finner sted i god tid før vigselen. Den presten som får i oppgave å vie dere, vil ta kontakt for å avtale det, men dere kan også ta kontakt med presten selv.

Spesielt for dere som bor i andre prestegjeld:
Hovedregelen er at brudefolkene får papirarbeidet utført på det stedet som en av dem bor fast. Kirke reserveres hos oss, mens papirene leveres der dere bor. I slike tilfeller får vi tilsendt et ferdig vigselsdokument fra deres lokale folkeregister. Da er det ekstra viktig å være ute med alt i god tid!

Spesielt for dere som gifter dere for andre gang:
Det er ikke alle prester som vier fraskilte, heller ikke i Melhus. Derfor kan det i ferietiden bli aktuelt at prosten finner en vikar til å vie dere den datoen dere ønsker. Dere må innstille dere på at det ikke blir klarlagt før noen uker i forvegen hvem det blir som tar vikartjenesten.. Uansett blir det en ekstra samtale for å avklare grunnlaget for det nye ekteskapet. Det er også noe mer pairarbeid ved slike vigsler som dere vil få opplysninger om ved folkeregisteret.

Se ellers de andre sidene hvordan dere kan gjøre seremonien mer personlig, og om hvordan liturgien er.