Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

ET GODT SAMLIV.
EN HJELP TIL SAMTALE

Det er mye som er viktig for å ha det godt sammen. Kanskje er det aller viktigste at vi klarer å snakke sammen om alt som angår samlivet. Ikke det at vi skal prate hverandre i senk. Ikke det at personer som er tilbakeholdne skal tvinges inn i noe som ikke passer for dem. Men taushet om viktige temaer kan føre til så mange misforståelser!

Når vi skal ta opp temaer som går oss nær inn på livet og angår følelsene, er det så lett å bli hjelpeløs med ordene. Så blir det fristende å tie, istedet for å begi seg inn i det som føles vanskelig. Tause» ekteskap er en folkesykdom med store konsekvenser. Når vi ikke setter ord på det vi føler eller opplever, må den andre gjette seg til det. Misforståelser oppstår. Avstanden øker. Det er ordene som gjør oss i stand til å dele opplevelser og erfaringer med hverandre. Vi trenger ordene for å ta imot den andre og bekrefte at vi hører sammen.

Nedenfor finner dere noen lister over emner som det er verdt å snakke sammen om. Mange av dere har sikkert snakket sammen om de fleste av dem allerede. Men forhåpentligvis er det noe nytt for alle. Kanskje er tiden inne for å ta opp igjen samtalen om noe dere ikke har snakket sammen om på lenge? Kanskje er det nok stoff til flere kvelder?

Jo flere emner dere tenker ulikt om, og jo flere dårlige erfaringer dere bærer med dere, jo mer innsats kreves det av dere for å bevare et godt samliv. Det er også en stor utfordring for dere dersom dere kommer borti temaer som den ene eller begge ikke ønsker å snakke om.

Hvordan preges vi av det som var?

I ritualet leser vi fra Bibelen at Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Dere kan forlate foreldrene deres i den forstand at dere bor et annet sted enn dem. Det er også viktig å forlate dem i den forstand at de ikke skal få anledning til å bestemme noe i forholdet deres. Men ingen kan fri seg fra de varige impulser som barndomshjem og oppvekst har preget oss med! Når vi kommer nær et annet menneske med en helt annen oppvekst, så blir forskjellene tydeligere. Ofte reagerer vi ulikt fordi vi er blitt vant til ulike ting fra oppveksten. Det hjelper å sette ord på det overfor hverandre, slik at vi bedre forstår reaksjonene til hverandre. Dermed er også muligheter for forandring til stede.

Snakk gjennom disse tre temaene på den måten at først forteller den ene, mens den andre lytter og stiller spørsmål. Så snur dere på rollene, før dere går til neste tema.

A: Barndomshjemmet.
1) Hvordan var dagliglivet hos dere? Beskriv typiske episoder! Hva gjorde dere i feriene? Hvordan feiret dere høytider og fødselsdager? Hobbier? Hva trivdes du med, og når trivdes du ikke så godt?

2) Hvordan var dere mot hverandre? Omgangstonen? Hvem stod nær hverandre, og hvem holdt avstand til hvem? Hvordan har det preget deg?

3) Hva har du fått med hjemmefra når det gjelder idealer for oppdragelse, for forhold til andre, politiske meninger, forhold til kirke og religion?

4) Har det skjedd viktige hendelser i familien som har preget deg sterkt?

5) Hvordan oppstod konfliktene i hjemmet, og hvordan ble de løst? Hvem skapte dem, og hvemroet ned gemyttene? Hva har du lært av det?

B: Oppveksten.
1) Hvordan hadde du det på skolen? Hvilke fag likte du best? Dårligst?

2) Hva gjorde du i fritiden da du var barn og ungdom? Hvilke aktiviteter? Møtte du voksne ledere som gjorde inntrykk? På hvilken måte? Hva har du lært av det du har vært med på?

3) Viktige hendelser som har preget deg sterkt?

4) Hvem har gitt deg positive tiltro til deg selv og det du kan? Hva har det gått på? Hva betyr det for deg idag?

C: Forelskelse og kjærlighet.
1) Hvordan har du opplevet kontakten med det andre kjønn fra ungdomstiden av? Hva var fint, og hva var vanskelig?

2) Fortell om din første forelskelse, og hva den gjorde med deg. Fortsett med første gang du hadde fast følge.

3) Har du opplevet brudd med den du hadde fast følge med eller var samboer med? Hvorfor skjedde det? Hvilke gode minner har du fra det forholdet? Hva føles sårt idag? Hva har du lært av det som skjedde?

Hvordan trives vi med det som er?
I en vigsel lover dere hverandre at dere skal elske og ære og bli trofast hos hverandre i gode og onde dager. Dette handler om mer enn følelser. Det handler også om respekt for den andre, om vilje til å lytte til den andres behov, og vilje til å sette dem framfor sine egne. Men hvordan klarer vi å oppfylle hverandres behov? Det er det viktig å snakke om.

Det er ikke alltid like lett å takle det å få tilbakemelding på seg selv. Det er lett å komme i forsvarsposisjon. Husk at alt dere sier til hverandre under dette avsnittet, skal ha positiv virkning på den andre. Ingen kritikk uten taktfullhet og gode hensikter! For noen vil det være naturlig å snakke gjennom disse temaene på samme måte som de forrige. For andre vil samtalen gå lettere om dere hver for dere tenkte gjennom spørsmålene først og noterte på et ark, før dere snakker sammen.

1. Fortell den andre hva du har lagt merke til ved henne/ham siden dere ble kjent med hverandre: Klær, fargevalg, måten å gå på, hva hun/han leser osv. Hva liker du best ved den andre?

2. Hva opplever du som hyggelige vaner? Hva oppleves som slitsomme uvaner?

3. Prøv å beskrive måten dere snakker til hverandre på. Synes du den andre snakker for fort, for overfladisk, for høyt, for lite eller for mye?

4. Det er ofte slik i et par at en lar seg styre mest av fornuft og bruker mest fornuftsargumenter, mens den andre er mer opptatt av følelser og velger argumenter ut fra det. Er dere ulike? Klarer dere å respektere hverandres måte å argumentere på?

5. Føler du deg noen gang dominert av den andre når han/hun snakker? Skjer det i bestemte sammenhenger?

6. Er dere flinke til å gi hverandre oppmuntringer? Styrker dere selvbildet hos hverandre? Hvordan kan dere bli bedre på å gjøre dette?

7. Hva skjer når dere krangler? Hvorfor oppstår situasjonen? Klarer dere å krangle uten å såre hverandre? Klarer dere å skvære opp etterpå uten at det alltid er den samme som må gi seg?

8. Hvordan trives du sammen med den andres familie? Hva reagerer du positivt på? Hva negativt? Opplever du at den andres foreldre eller familie blander seg for mye inn i deres liv? Hvordan takler dere det sammen?

9. Se på de fine formaningene for et godt samliv som gis i ritualet i del 5. Savner dere noe av det i forholdet deres?

Til slutt noen spørsmål som passer best for samboere (dere som ikke har bodd sammen før dere gifter dere, kan omskrive spørsmålene slik at de går på tanker om hvordan dere ønsker å ordne dere):

10. Bruk av penger er et viktig tema. Det naturlige er at ektepar har felleseie og full innsikt i hverandres økonomi. Har dere funnet en ordning og prioriteringer som begge trives med?

11. Det viktigste felles prosjektet for de fleste er ansvar for eget hus og egne barn. Har dere funnet en arbeidsfordeling som begge er tilfreds med?

12. De fleste ektefolk ser hverandre mest på fritiden. Er dere begge tilfreds med den balansen dere har funnet mellom å dyrke egne interesser og å gjøre ting sammen?

13: Alle bærer vi på drømmer og håp om hvordan framtiden skal bli, både når det gjelder arbeid, hjem og fritid. Klarer dere å prioritere slik at begge får noen av dem oppfylt?

14. Kjærtegn, ømhet og seksualitet er viktig i et parforhold. Føler du deg tilfredsstillet slik dere har det idag? Er du tilfreds med måten dere takler de situasjonene på der den ene har lyst på mer enn den andre?