Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

ET PERSONLIG PREG PÅ VIGSELEN!

En kirkelig vigsel kan være en flott opplevelse. I kirken lyder skapende ord. Dere gir hverandre et stort løfte som skaper forpliktelse og trygghet hos dere begge. Når presten leser fra Bibelen og taler til dere, ber for dere og velsigner dere, er også dette skapende ord: Det skapes en kontakt mellom dere to og Gud selv. I tillegg lyder tonespråk, og kirkerommet er pent å se til for øyet. Dersom dere ønsker å gi høytiden et personlig preg i tillegg til alt dette, har dere mange muligheter til det. De følgende avsnittene vil peke på hvilke muligheter dere har, slik at dere på vigselssamtalen med presten kan være bevisst på hva dere ønsker.

Lykke til med forberedelsene av en av de største begivenhetene i livet!

A: Kirkerommet.

Pynting
Dere kan pynte kirken med blomster og annet. Kirkene i Melhus er så pene at det i og for seg er nok med blomster på alteret (en vase på hver side), men dere gjør som dere vil. Kirken åpnes en time før vigselen. Den som vil pynte før, må kontakte kirketjener for avtale om nøkkel. Kanskje er det flere brudepar samme dag som kan samarbeide?

Stolplassering
Dere kan velge stolplassering framme i koret.
• Det tradisjonelle i Trøndelag er at brud og brudgom sitter ved siden av hverandre foran alterringen med ryggen mot forsamlingen. Forloverne sitter på hver sin side der framme.
• Mange i dag ønsker å sitte slik at de både kan se mot presten og mot forsamlingen. Da må stolene settes sidelengs oppe i koret, to på hver side framme i koret. Før vigselen er det vanlig at bruden med forlover sitter framme til venstre, brudgom med forlover framme til høyre. Så skifter brudgommen plass med brudens forlover etter at vigselen har funnet sted.

B: Musikk og sang.

Inngang og utgang.
Det er vanlig for brudepar å gå i sakte tempo inn i kirken til orgelmusikk, og tilsvarende ut igjen. Dere kan selv velge hvem som skal gå sammen med bruden inn, og dere kan selv komme med ønsker til hva som skal spilles fra orgelet da. Dere kan godt kontakte organist for råd om det. Eller bruk internett, for eksempel www. roeyken.kirker.net
(klikk dere fram til vigselssiden og videre til siden med bryllupsmusikk)

Musikk og sang ellers i vigselen.
Det er anledning til å berike vigselen med sang- og musikkinnslag. Vi har tre naturlige plasser til det, hvorav mange nøyer seg med å bruke en eller to.
• Helt i starten etter.innmarsjen.
• Midt i seremonien etter tekstlesningene, enten i tillegg til salme eller i stedet for den.
• Ved slutten i tillegg til en salme.
Det er opp til organisten å godkjenne slike innslag.

Eget programhefte?
Et mer personlig preg på vigselen får dere om dere lager et eget programhefte der dere skriver titlene på musikkstykkene, hovedoverskriftene i liturgien og teksten til alle salmene. Dersom dere ikke gjør dette deler vi ut salmebøker og prest opplyser om salmenumrene.

Salmer.
Det er vanlig med tre salmer i en vigsel. Den midterste av dem kan utgå dersom det kommer et sang- eller musikkinnslag i stedet. Presten vil hjelpe dere med å ta ut salmene på vigselssamtalen. Dersom dere vil forberede dere, så kan dere tenke ut fra følgende forslag
(Fet skrift marker ut de vanligste, kursiv de som har ukjent melodi. Numrene henviser til Norsk Salmebok av 1984).

Kjærlighet og vigsel:
NoS 669: Kjærlighet fra Gud.
NoS 670: La Huset bli bygget på Ordets klippegrunn
NoS 672: Gud Fader, du velsigne deim.
NoS 675: Vær lova Gud, som sælt oss gav.
NoS 698: Å leva det er å elska.
NoS 223: Kjærlighet er lysets kilde.

Hjem og arbeid:
NoS 715: Himmelske Far, du har skapt oss.
NoS 752: Gud, lys om heimen vår din fred.
NoS 746: Velsignet er det hjem for visst.

Vanlige lovsalmer:
NoS 268: Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
NoS 299: Nå la oss takke Gud.
NoS 301: Lovsyng vår Herre.
NoS 308: Alt står i Guds faderhånd.

Andre salmer:
NoS 765: No livnar det i lundar (helst vår?)
NoS 740: Fagert er landet (helst sommer?)
NoS 416: Alltid freidig
NoS 56: Deilig er jorden (helst jul?)
NoS 187: Deg være ære (helst påsketid?)
NoS 871: La oss vandre i lyset.
NoS 663: Du som veien er og livet.

Husk at salmene etter regelen skal velges fra Norsk Salmebok. Dersom dere ønsker noen som ikke står der, skal tekst godkjennes av prest, tone av organist. Men vi har en annen godkjent salmebok også. Den heter Salmer 97, og den har en flott bryllupssalme på nr 98: Guds godhet sang i sinnet. Spør presten om å få se den!

C: Liturgien.

Fra og med mai 2004 ble det innført en ny liturgi for vigsler i kirken. Den gir dere mange flere muligheter enn tidligere til å påvirke det som skjer, slik at dere får det slik dere ønsker det. Her følger en oversikt over hva dere kan bestemme, og liturgien finner dere på en annen av sidene her.

Pkt 2: Inngangsord:
Det går an å velge mellom to inngangsord og tre bibelord, for å få slått an den tonen dere ønsker i vigselen deres.

Pkt 4: Skriftlesning:
De to første tekstene leser presten, de neste er det flott om en eller flere fra bryllupsfølget kan lese! Ellers blir det mange tekster fra samme stemme. Det skaper ny interesse dersom nye stemmer kommer til! Velg tekster ut fra lista. Dersom dere ikke har spesielle ønsker, foreslår vi tre tekster: Høysangen 8,6-7a; Kolosserne 3,12b-14 og 1 Joh 4,7-12 i utdrag.

Pkt 6: Tale:
Har dere spesielle ønsker for prestens tale? Enten bibelord eller temaer?

Pkt 7: Ekteskapsinngåelse:
Her er det nå gitt mulighet til å velge å gi hverandre løftet på en mye mer personlig måte enn tidligere, ved at hver av dere gjentar det til hverandre etter presten. Finn ut om dere våger det, for det gjør seg flott! Det er selvsagt mulig å nøye seg med den gamle måten. Det å si ja er like forpliktende.

Pkt 8: Overrekkelse av ringer:
Her er det nå blitt tre muligheter. Det ene er å la det være, siden dere har gitt ringene til hverandre tidligere. Det er den skikken som har best rotfeste i norsk kultur. Men så kan dere gi hverandre ringene etter at presten har sagt noe om det. Eller dere kan gjøre det personlig og nært også her, ved å gjenta en erklæring etter presten!

Pkt 9: Forbønn:
Her er det to bønner å velge mellom, og dessuten kan denne delen bygges ut med andre bønner eller tenning av lys i lysglobe. For kirken er det like viktig å be for dere som å vie dere, så det er flott å få mulighet til å gjøre noe ekstra ut at dette leddet.

Pkt 10: Kulturinnslag, høytlesning eller symbolhandlinger
Det er ikke bare sang og musikk man kan berike vielsen med, men også andre innslag. Det er særlig aktuelt der man gifter seg med en fra en annen kultur, slik at dennes kulturuttrykk også kan inkluderes.

Pkt 12: Velsignelse:
Det vanlige er å gjøre den enkel uten menighetssvar, men nå er det åpnet for at det også kan gjøres på samme måten som i vanlige gudstjenester.