Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

HVORDAN HAR VI DET MED HVERANDRE?

10 testområder

Fra samlivsspalten Du & jeg i Vårt Land 4.juli 1997 har jeg sakset noen testspørsmål som kan være utgangspunkt for en viktig samtale. De kan brukes på følgende måte:

1. Ta ut to eksmeplarer av denne siden, en til hver.

2. Tenk over spørsmålene hver for dere, og gi poeng på hvert svar etter følgende skala: 0 = aldri, 1= sjelden, 2 = ofte, 3 = alltid. Hvis du er i tvil om tolkningen, bestem selv hvordan du tolker spørsmålet. Hvis du synes svaret blir ulikt for familien som helhet, og for parforholdet, gi to svar.

3. Trekk lodd om hvem som skal starte. Han/hun presenterer og forklarer sine svar. Den andre bare lytter og får kun stille spørsmål til oppklaring.

4. Rollene byttes.

5. Samtalen etterpå bør ha som mål å finne fram til to satsningsområder i familien/parforholdet i tiden framover. Vær konkrete når det gjelder måten dere vil arbeide for å få det slik dere ønsker. Avtal tid for evaluering.
Lykke til!

Utsagn:
1. Jeg er tilfreds med prioriteringer av tid i familien.

2. Jeg er tilfreds med måten vi kommuniserer på i familien.

3. Jeg er tilfreds med støtten jeg får i familien når jeg ønsker å ta fatt på nye aktiviteter og setter meg nye mål.

4. Jeg er tilfreds med den måten familien uttrykker følelser på, og måten følelsesutbrudd (som sinne, sorg, glede) blir tatt imot.

5. Jeg er tilfreds med den måten vi bruker pengene på.

6. Jeg er tilfreds med den måten vi fordeler ansvar og praktiske gjøremål i familien.

7. Jeg er tilfreds med den måten vi alle bidrar i de daglige gjøremål.

8. Jeg er tilfreds med den måten vi tar opp problemer i familien.

9. Jeg er tilfreds med det seksuelle samlivet vårt.

10. Jeg er tilfreds med den måten vi takler barneoppdragelsen på.