Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

LINKER OM SAMLIV

Det finnes mye hjelpestoff om samliv ute på nettet. Her er noen linker som det skan svare seg å undersøke. Vet du om flere, tips meg om det, så jeg kan få lagt dem inn: E-post.

Navigatø rene i Norge har både kurs og litteratur om emnet samliv. To populære bøker er:
Sammen i kjærlighet (mest om parforhold) og
Her er vi (mest om familier med barn).

Omtale av bøkene med mulighet for bestilling: www.navigatorene.no. Klikk på Materiell i venstre spalte.

Samlivssenteret på Modum Bad arrangerer såkalte PREP-kurs i samliv.

Ellers en link til USA. Det ligger endel stoff for engelskkyndige på linken til smartmarriages.com