Dåp og dåpsopplæring | Å være en kristen | Kan vi stole på Det Nye Testementet?| Vigsel og samliv

FINNES DET TEGN PÅ AT SAMLIVET ER I FARESONEN?

Fra samlivsspalten Du & jeg i Vårt Land 17. Juli 1998 har jeg sakset en liten test for å finne ut om samlivet er i faresonen for at det kan utvikle seg mot et brudd. Byfuglien og Østebrød bygger på innsiktene til de amerikanske familieterapeutene Markman, Stanley og Blumberg. Men først noe om de 4 vanligste faresignalene for dårlig kommunikasjon:

1. Gradvis opptrapping.
Dette skjer når to ektefeller svarer hverandre på en negativ måte som gjør at situasjonen blir verre og verre. Negative kommentarer følges av økende sinne og frustrasjon. Kanskje sier man etterhvert ting man ikke mener innerst inne, kanskje prøver man å såre hverandre der man vet det gjør vondt.
Mottrekk: Aktiv lytting, avklarende spørsmål, anerkjennelse av den andres synspunkter.

2. Nedvurdering.
Dette er et mønster der man skjult eller direkte underkjenner den andres tanker, følelser eller karaktertrekk. Et vanlig eksempel er kvinnen som uttrykker frustrasjon eller bekymring, og mannen som svarer: Det er ikke så ille». Slik nedvurdering gjør vondt, og fører til at man skjuler hvem man er og hva man tenker, fordi det oppleves upassende å si det. Nedvurdering er en svært effektiv gift mot et parforholds sunnhet.

3. Tilbaketrekning.
Dette er et mønster der den ene av ektefellene viser en uvilje til å gå inn i eller bli i en viktig diskusjon. Det kan skje så tydelig at man forlater rommet, eller mer indirekte ved an man skifter emne. Poenget er å hindre at bestemte emner tas opp. Vanligvis er det mannen som slik rømmer unna ubehagelige samtaler, men det kan variere. Over tid kan det gå slik at jo mer den ene maser, jo mer pleier den andre å trekke seg unna. Mottrekk: Inngå samarbeid: Maseren må mase mindre, og tilbaketrekkeren våge seg mer fram. Man kommer mye lenger ved å bruke energien på å løse problemet istedetfor å omgå det!

4. Negative tolkninger.
Dette er et mønster der en av ektefellene stadig tror at den andres motiver er mer negative enn de virkelig er. Slik blir uenighet vanskeligere å løse enn det behøvde å være, og det skapes en unødig følelse av håpløshet og manglende forståelse av hverandre. Mottrekk: Våg å se åpent på de ting som underbygger at ektefellen ikke mener ting slik du har tolket det! Se etter tegn på at din partner virkelig bryr seg om deg!

En liten test.
Ta ut to eksemplarer av denne siden, en til hver av dere.
Tenk over disse utsagnene hver for dere og gi poeng etter følgende skala: 1 = nesten aldri, 2 = av og til, 3 = ofte. Snakk sammen om temaene etterpå!

1. Små diskusjoner utvikler seg til hissige krangler med beskyldninger, kritikk, utskjelling eller påminning om gamle episoder der vi ble såret.

2. Min partner kritiserer og nedvurderer mine meninger, følelser eller ønsker.

3. Min partner synes å oppfatte mine ord og handlinger mer negative enn de var ment til å være.

4. Når vi skal løse et problem er det som om vi er å hvert vårt lag som kjemper mot hverandre.

5. Jeg lar være å fortelle min partner hva jeg virkelig tenker og føler.

6. Jeg tenker alvorlig på hvordan det ville være å være gift med en annen.

7. Jeg føler meg ensom i forholdet vårt.

8. Når vi diskuterer eller krangler, trekker en av oss seg unna (dvs. vil ikke snakke mer om det, eller forlater stedet).


8-12 poeng: Grønt lys: Fortsett som dere gjør. Det er ikke behov for å stoppe opp, og det er trolig en gylden anledning til å videreutvikle forholdet mot nye høyder!

13-17 poeng: Gult lys: Sett ned farten. Det vil være lurt å gjøre noe aktivt for å sikre og forbedre forholdet.

18-24 poeng: Rødt lys: Stopp! Tenk over hvor dere er på vei. Poengene peker mot at dere har et mønster for samspill som setter forholdet i stor fare!