Luthersk liv i dag: Skriften alene | Luthersk liv i dag: Dåp, nattverd og død | Luthersk liv i dag: Frihet og gode gjerninger | Luthersk liv i dag: Ni livsnøkler | Globen | Diamantsmykket | Kompassene

Skriften alene

Trykk her for å laste ned heftet

Luthersk liv i dag - Hefte 1: Skriften alene
Av: Kjell Arne Morland.
2017

SKRIFTEN ALENE
Dette heftet er det første av fire hefter som forsøker å formidle inspirasjonen fra Luthers skrifter til vår tid. Det er gått 500 år siden de ble skrevet, men siden de hadde som hovedsak å framstille Skriftens budskap så klart som mulig, framhever de anliggender med varig verdi som fortsatt kan inspirere.

Dette første heftet drøfter selve hovedsaken i reformasjonen, nemlig den konsekvente måten som Luther lot Skriften være avgjørende norm i kirken på. Det var årelange studier i Skriften som førte fram til hans oppdagelse av rettferdiggjørelsen ved tro, og det var fortsatte skriftstudier som var grunnlaget for alle hans vurderinger siden. Men Bibelen er en samling av 66 ulike bøker fra ulike tider. Heftet drøfter om det er mulig å la Skriften være norm på tilsvarende måte i dag, presenterer seks samlende temaer som er viktige i tolkningen av den, og drøfter fire viktige problemer som vi ikke bør avfeie for enkelt.

Heftet er skrevet i forbindelse med 500-års-jubileet for reformasjonen som ble markert høsten 2017. Det er skrevet av Kjell Arne Morland, som er sokneprest og bor på Melhus.